განბაჟება Vladivostok იმპორტი და ექსპორტი Vladivostok - Carnet ATA | განბაჟება

რა არის ATA კარნეტი?

ATA Carnet არის საერთაშორისო საბაჟო დოკუმენტი, რომლის საშუალებითაც დასაბეგრი დასაშვებია პროდუქტი იმპორტის დროებითი (ერთ წლამდე) უფასო გადასახადი. იგი მოიცავს საბაჟო დეკლარაციების სტანდარტიზებულ ფორმებს, რომელთა საშუალებითაც შესაძლებელია საქონლის იდენტიფიცირება, რომელიც გამოიყენება თითოეულ სასაზღვრო გამტარ პუნქტში. ეს არის მსოფლიო გარანტია იმ საბაჟო გადასახადებისა და გადასახადებისა, რომლითაც შეიძლება შეცვალოს თითოეული საბაჟო ორგანოს მიერ მოთხოვნილი დაცული დეპოზიტი. კარნეტი ATA მისი გამოყენება შესაძლებელია რამდენიმე ქვეყანაში რამდენიმე მოგზაურობის განმავლობაში მთელი ხანგრძლივობის განმავლობაში

ATA carnet არის A4 ფორმატის წიგნი, მწვანე საფარით, რომელიც შედგება სხვადასხვა ფერის ფურცლებისგან, რაც დამოკიდებულია ოპერაციების რაოდენობასა და ქვეყნების მიხედვით (მაგრამ არა უმეტეს 10 დროებითი იმპორტის ოპერაციიდან). ATA carnet შეიცავს ორი ძირითადი ტიპის ფურცელს - ცრემლსადენი დაფები და ხერხემლის მუდმივი ფესვები.

მათ აქვთ სხვადასხვა ფერები, რომლებიც განსხვავდება საბაჟო ოპერაციის ტიპების მიხედვით:

 •  მწვანე  - ATA კარნეტის საფარი;
 •  ყვითელი  - რუსეთის ფედერაციის ტერიტორიიდან ექსპორტის ოპერაციებისთვის და ხელახალი იმპორტისთვის;
 •  თეთრი  - უცხო ქვეყნის ტერიტორიაზე იმპორტისთვის და ექსპორტის დაბრუნებისთვის;
 •  ლურჯი  - საქონლის ტრანზიტისთვის.

კარნეტის შედგენა განისაზღვრება ოპერაციის მარშრუტით და ბუნებით. ამავე დროს, სხვადასხვა ტიპის ასეთი უამრავი ფურცელი იკრიბება და გაიცემა, რაც აუცილებელია დეკლარანტისთვის. კარნეტი ATA ის ივსება ინგლისურ ენაზე, ან, რუსეთის სავაჭრო-სამრეწველო პალატის მიერ მითითებული, ქვეყნის სხვა ენაზე, სადაც საქონელი დროებით იმპორტირდება ATA კარნეტის გამოყენებით.

ATA აბრევიატურა არის ფრანგული ”Admission Temporaire” და ინგლისურ ”დროებითი Admission” პირობების დროებითი დაშვების პირობები. 

კარნეტ ატას ერთობლივად მართავს მსოფლიო საბაჟო ორგანიზაცია (WTO) და საერთაშორისო სავაჭრო პალატა (ICC) მისი პალატების მსოფლიო ფედერაციის მეშვეობით. 

ATA კარნეტი საშუალებას აძლევს მონაწილეებს საგარეო სავაჭრო საქმიანობა შეამციროს საქონლის განბაჟების დრო და შეამციროს ხარჯები, რომლებიც დაკავშირებულია საბაჟო გადასახადის გადახდასთან და განბაჟებასთან.

როგორ დაიწყო ეს ყველაფერი.

1955 წელს შარლ ობერტმა (შვეიცარიის სავაჭრო პალატის პირველი დირექტორი) გადაწყვიტა შეექმნა დოკუმენტი, რომელიც გაამარტივებდა და დააჩქარებდა საქონლის დროებით გამოყენებას სხვა ქვეყანაში. მან თავისი იდეა დააფუძნა შვეიცარიასა და ავსტრიას შორის არსებულ ორმხრივ სისტემას. ამ იდეას მხარი დაუჭირეს საბაჟო თანამშრომლობის საბჭომ, (მსოფლიო საბაჟო ორგანიზაციის წინამორბედმა ორგანიზაციამ) და საერთაშორისო სავაჭრო პალატამ (ICC). მიღებულ იქნა საბაჟო კონვენცია ECS კომერციული დიზაინის კარნეტებისთვის და ძალაში შევიდა 3 წლის 1957 ოქტომბერს, მსოფლიო საბაჟო ორგანიზაციისა და საერთაშორისო სავაჭრო პალატის მიერ. ECS აღნიშნავს ინგლისურ და ფრანგულ კომბინირებულ სიტყვებს Echantillons Commerciaux - Commercial Designs.

1961- ში მსოფლიო საბაჟო ორგანიზაციამ (WTO) მიიღო ATA- ს საბაჟო კონვენცია საქონლის დროებითი შემოტანის შესახებ (ATA Convention), რომელიც ძალაში შევიდა 30 1963- ის ივლისში. ATA წიგნები ითვლება ECS წიგნების განახლებულ ვერსიად, რომლებიც აღარ შემოიფარგლებოდა კომერციული დიზაინით. შემდგომში შემუშავდა და შეთანხმდა ნებადართული საქონლის სახეობების უფრო კონკრეტული ხელშეკრულებები (WTO).

სახელმწიფოები, რომლებმაც ხელი მოაწერეს ამ კონვენციას, დარწმუნებულნი არიან, რომ საქონლის დროებითი გადასახადის გარეშე შემოტანისთვის საერთო პროცედურების მიღება მნიშვნელოვან უპირატესობებს შეუქმნის საერთაშორისო კომერციულ და კულტურულ საქმიანობას და უზრუნველყოფს უფრო მაღალი ხარისხის ჰარმონიასა და ერთიანობას საბაჟოებში.

საერთაშორისო ATA სისტემა მოიცავს 77 ქვეყნები, რომელთაგან 28 ევროკავშირის ქვეყნები... მსოფლიოში ყოველწლიურად გამოიცემა 165 ათასზე მეტი ATA კარნეტი. 1995 წლიდან რუსეთის ფედერაცია მონაწილეობს საბაჟო კონვენციებში ATA კარნეტით დროებითი შემოტანის შესახებ. 2012 წლიდან ATA კარნეტი გამოიყენება საბაჟო დეკლარაციად დროებით ექსპორტირებული საქონლისთვის.

ATA კარნეტი რუსეთში

რუსეთში ასოციაციის კარნეტის გაცემისა და გარანტიის ATA ფუნქციებს ასრულებს რუსეთის ფედერაციის სავაჭრო-სამრეწველო პალატა, რომელიც ასოცირდება დადგენილ საერთაშორისო პრაქტიკასთან, რომლის თანახმად, ასოციაციები - საბაჟო კონვენციებში მონაწილე ქვეყნებში ATA სისტემის ფუნქციონირების გარანტიები, როგორც წესი, ეროვნული სავაჭრო პალატებია. ATA ქსელი პალატების მსოფლიო ფედერაციის (WFTU).

რუსეთი იყენებს საქონლის განბაჟებისა და საბაჟო გამარტივებულ პროცედურას, რომ გააკონტროლოს დროებითი შემოტანა იმ კატეგორიის საქონელზე, რომლებიც რეგულირდება 1990 კონვენციის შემდეგი დანართებით, რომელსაც იგი შეუერთდა, კერძოდ:

 • დანართი B.1 "გამოფენებზე, ბაზრობებზე, კონფერენციებზე ან მსგავსი ღონისძიებებით დემონსტრირების ან გამოყენების პროდუქტზე"
 • დანართი B.2 ”პროფესიონალური აღჭურვილობის შესახებ”
 • დანართი B.3 "კომერციულ ოპერაციასთან დაკავშირებით იმპორტირებულ კონტეინერებზე, პლატაზე, პაკეტებზე, ნიმუშებსა და სხვა საქონელზე"
 • დანართი B.5 ”საგანმანათლებლო, სამეცნიერო ან კულტურული მიზნებისათვის იმპორტირებულ საქონელზე.

შემდეგი პროდუქტების გადატანა შესაძლებელია ATA კარნეტის გარშემო

 • გამოფენების, შოურუმების, ბაზრობებისა და სხვა მსგავსი ღონისძიებების საქონელი, ფორუმებზე ექსპოზიციების ჩვენების და მოწყობისთვის აუცილებელი პროდუქტები;
 • სამედიცინო მოწყობილობები და ინსტრუმენტები;
 • ელექტრონული მოწყობილობები სარემონტო, ტესტირებისა და ტესტირებისთვის;
 • ახალი ტანსაცმლის კოლექციების ნიმუშები;
 • მოწყობილობების დაყენება, ტესტირება, დაწყება, მონიტორინგი და ტესტირება სატრანსპორტო საშუალებების რემონტსა და შენარჩუნებაზე;
 • ბიზნეს მოწყობილობები, მოწყობილობები და გაჯეტები (კომპიუტერი, აუდიო / ვიდეო მოწყობილობა);
 • მოწყობილობების და მოწყობილობების გადაღების (კამერები, მსუბუქი მრიცხველები, ოპტიკა, სამფეხა, ბატარეები, დამტენები, მონიტორები, განათება და ა.შ.);
 • მრავალსართულიანი შეფუთვის სხვადასხვა ტიპები.

ATA კარნეტის გამოყენების უპირატესობები

 • Carnet ATA ცვლის საბაჟო დეკლარაციას და ათავისუფლებს დეკლარანტს ელექტრონული დეკლარაციის შეტანის აუცილებლობისგან;
 • ATA carnet უზრუნველყოფს დაჩქარებულ განბაჟებას, რაც გამომდინარეობს იმაში, რომ საბაჟო ოფიცერი აკეთებს სპეციალურ ნიშნებს შესაბამის კარნიტურ ფურცლებზე;
 • Carnet ATA ათავისუფლებს დეკლარანტს საბაჟო გადასახადის გადახდისგან, მათ შორის. ბაჟის გადასახადი, საბაჟო გადასახადის გადახდის უზრუნველყოფა;
 • Carnet ATA არის საერთაშორისო ფინანსური გარანტია საბაჟო გადასახადებისთვის (გარანტი არის რუსეთის სავაჭრო და სამრეწველო პალატა);
 • ATA კარნეტი საშუალებას გაძლევთ დოკუმენტის მთელი პერიოდის განმავლობაში (ერთი წლის განმავლობაში) ეწვიოთ 10 ქვეყანას.

ATA კარნეტის მისაღებად საჭირო დოკუმენტების ჩამონათვალი:

 1. სტანდარტული ფორმა ფორმა, ATA კარნეტის გამოცემის მოთხოვნით (განმცხადებელი ორგანიზაციის ხელმძღვანელის ბეჭდით და ხელმოწერით).
 2. საგარანტიო განცხადება სტანდარტული ფორმით (რომელსაც ხელს აწერს განმცხადებელი ორგანიზაციის ხელმძღვანელი და პირები, რომლებიც უფლებამოსილია წარმოადგინონ კარნეტის მფლობელის ინტერესები)
 3. მინდობილობის უფლებამოსილება უზრუნველყოს გარანტიის შესახებ განცხადების ხელმოწერა (ორიგინალი) და წარმოადგენდეს ვაჭრობის მფლობელის ინტერესებს სავაჭრო პალატაში.
 4. ადვოკატის უფლებამოსილება უზრუნველყოს ATA კარნეტის ხელმოწერის და საბაჟო ორგანოებში კარნეტის მფლობელის სახელით მოქმედების უფლების მიცემის უფლება (ინგლისურ და რუსულ ენებზე).
 5. განმცხადებლის სამართლებრივი სტატუსის დამადასტურებელი დოკუმენტების ასლები: • წესდების ასლი, ნოტარიულად დამოწმებული; • სანოტარო წესით დამოწმებული სარეგისტრაციო მოწმობის ასლი.
 6. დოკუმენტების ასლები, რომელთა საფუძველზეც ხდება საქონლის იმპორტირება / ექსპორტი, ხელმოწერილი და ბეჭედია განმცხადებელი ორგანიზაციის ხელმძღვანელის მიერ (ხელშეკრულების, მოწვევა გამოფენაზე და ა.შ. რუსულ ენაზე თარგმნით).
 7. ნამდვილი კომერციული დოკუმენტები დაჯდა საქონელი (პროფორმას ინვოისი, ინვოისის ასლი, ინვოისი, ფასების სიები ან სხვა დოკუმენტები, რომლებიც განსაზღვრავს ან დაადასტურებს საქონლის ღირებულებას (რომელსაც ხელს აწერს და ასახავს განმცხადებლის ორგანიზაციის ხელმძღვანელის და მთავარი ბუღალტერის მიერ)).
 8. შეტყობინება - განცხადება ატას კარნეტების გამოცემასთან დაკავშირებული რისკების დაზღვევის შესახებ.
 9. საქონლის ზოგადი ნუსხა, იმ ფორმით, რომელშიც იგი მიეთითება ATA კარნეტის ყუთის უკანა ნაწილზე (ბეჭდური ფორმით და ელექტრონული ფორმით). ზოგადი სია წარმოდგენილია ცალკე ინგლისურ და რუსულ ენებზე.
 10. მომსახურებისთვის გადახდა CCI ატას კარნეტის გაცემისათვის.

Carnet ATA– ს საშუალებით ვლადივოსტოკში საქონლის იმპორტირებისთვის გჭირდებათ

Carnet ATA– ს საშუალებით ვლადივოსტოკში საქონლის იმპორტირებისთვის გჭირდებათ

 1. საქონლის მახასიათებლების ანალიზი და იმპორტისთვის საჭირო დოკუმენტების ჩამონათვალის განსაზღვრა.
 2. შეადგინეთ საჭირო დოკუმენტები

 3. სიტყვით ტვირთის ვლადივოსტოკამდე.
 4. საქონლის განბაჟების შემდეგ, მიიღეთ საქონელი საბაჟო საწყობიდან.
 5. ATA კარნეტის ამოწურვამდე საქონელი გაიტანეთ რუსეთის ფედერაციიდან.

ATA კარნეტის დიზაინი. შევსების შეკვეთა

 1. ATA Carnet დოკუმენტი მოიცავს ორ ფურცლიან ყდაზე და უწყვეტ ცრემლსადენი გვერდებზე. დოკუმენტი შეიცავს მრავალ ფერად ფურცლებს ოპერაციების რაოდენობაზე (არაუმეტეს ათისა) და დროებითი შემოტანის მდგომარეობებზე. კარნეტის შედგენის წესი დამოკიდებულია ოპერაციის მარშრუტსა და სახეობაზე. განმცხადებელს ეძლევა და შეაგროვოს სხვადასხვა ფერის ფურცლების გარკვეული რაოდენობა, დეკლარანტის მოთხოვნიდან გამომდინარე.
 2. კარნეტი ივსება ინგლისურად ან იმ სახელმწიფოს ენაზე, რომელშიც იგეგმება პროდუქციის დროებითი იმპორტი ამ დოკუმენტის გამოყენებით.
 3. ATA კარნეტის ყველა შეგროვილი ფურცელი ერთნაირად ივსება. ამავდროულად, დაუშვებელია სხვადასხვა შესწორებები ან დამატებები სქოლიოს და სტიკერების სახით. ინფორმაცია კარნეტის ფურცლებზე უნდა შეესაბამებოდეს მონაცემებს დოკუმენტის ყდაზე და მათი შეცვლა მომავალში შეუძლებელია. კარნეტის ფურცლებზე მონაცემების შესატანად შეიძლება გამოყენებულ იქნას ბეჭდვა და ინფორმაციის გამოყენების სხვა მეთოდები, რომ უზრუნველყოფილი იყოს ნორმალური კითხვა. კარნეტის მფლობელის ხელმოწერა დატანილია ყდაზე და დამატებით ფურცლებზე. დარჩენილი ფურცლები ივსება საბაჟო კონტროლის გავლისას.
 4. მახასიათებლები შეავსებს ATA კარნეტის საფარს და მის ფურცლებს:
  • წინა ნაწილი:
  • ველი "A" - მფლობელი: მითითებულია ინდივიდის გვარისა და მისამართის მონაცემები ან კომპანიის სახელი და მისამართი, რომელიც ფლობს კარნეტში შესულ პროდუქტებს.
  • ველი B - წარმომადგენელი (გადამზიდავი): იმ პირის გვარი და მისამართი, რომელიც ახლავს საქონელს საბაჟო კონტროლზე (მძღოლების მონაცემები, რომლებიც აჩვენებენ ATA კარნეტს საბაჟოზე).
  • ველი C - მოძრავი საქონლის დანიშნულება: კონკრეტული მიზნებისათვის აუცილებელი სადემონსტრაციო მასალები; სამრეწველო ნიმუშები ან პროფესიონალური აღჭურვილობა.
  • იმპორტირებული საქონლის ვარიანტის მიხედვით, მზადდება შესაბამისი კონვენციის დანართი.
  • საპირისპირო:
  • 1 ველი - სერიული ნომერი: ჩამონათვალში ჩამოთვლილი ყველა პროდუქტი დათვლილია, ამიტომ ბოლო ნივთის სერიული ნომერი უნდა შეესაბამებოდეს გადაადგილებული საქონლის რაოდენობას.
  • 2 ველი - პროდუქტის აღწერა: საქონლის ზუსტი იდენტიფიკაციის უზრუნველსაყოფად აუცილებლად უნდა იყოს მითითებული ბრენდის, სახელის, ტიპის, სერიული ნომრების და სხვა მონაცემების შესახებ.
  • 3 ველი - რაოდენობა: თქვენ უნდა მიაწოდოთ ზუსტი რაოდენობრივი მონაცემები. მასა და მოცულობის მითითება საჭიროა მხოლოდ შვეიცარიაში შესასვლელად.
  • 4 ველი - ღირებულება: ღირებულების მონაცემები (საფასურის გარეშე) მითითებულია აშშ დოლარში ან სხვა ფულად ერთეულში, რომელშიც უცხოური მყიდველებთან ანგარიშსწორებაა შესაძლებელი.
  • ეს მაჩვენებლები მრგვალდება მთელ რიცხვებზე (დოლართან და ა.შ.)
  • 6 ველი - პროდუქტის წარმოშობის სახელმწიფო: კოდებში მითითებული ქვეყანა ISO.
  • ველი 7 - არ უნდა დასრულდეს.
 5. უკანა ყდაზე საქონლის ჩამონათვალის შემდეგ, აგრეთვე თითოეული ფურცლის შემდეგ, უნდა გაკეთდეს შემდეგი წარწერა: "ეს სია შეიცავს" N "საქონელს, რომლის საერთო ღირებულებაა" N "$ (ან სხვა ვალუტაში გადასახადის გარეშე). პროდუქტებს, რომელთა თანაბარი ღირებულება და მსგავსი აღწერაა შეიძლება ჩამონათვალში მოხვდეს ერთი ნომერი. სახარჯი მასალები და პროდუქტები, რომლებიც დაგეგმილი ღონისძიებების დროს მოხმარდება (პროდუქტები, სარეკლამო მასალები, დისტრიბუციისთვის განკუთვნილი ნიმუშები და ა.შ.) არ არის მითითებული ATA კარნეტში.
 6. კარნეტის საჭირო გვერდების მიღების შემდეგ, აუცილებელია შეავსოთ დოკუმენტაცია იმ ხელისუფლებისთვის წარდგენისათვის, რომლებიც ახორციელებენ კარნიტების საბოლოო დიზაინს.
 7. გამოსახულია კარნეტის დიზაინი. საჭიროა ყველა ფურცლის დაკეცვა საჭირო თანმიმდევრობით, რის შემდეგაც:
  • აუცილებელია ფურცლების დათვლა;
  • საფარის წინა და უკანა მხარეს, აგრეთვე დამატებით ფურცლებზე (ასეთის არსებობის შემთხვევაში) საქონლის ჩამონათვალის შემდეგ, კარნიტის გამცემი სპეციალისტი ასახელებს სახელს, თარიღს და ასრულებს ჩანაწერს ხელმოწერით და ბეჭდით;
  • საფარის წინა მხარეს და კარნიტის გვერდებზე (ველი A) დაბეჭდვით, დაურთებულია მისი ნომერი ქვეყნის კოდით;
  • იმ ორგანოს სახელი, რომელმაც გაუშვა კარნეტი, მითითებულია ველში მითითებულ ადგილას (ყდა და ფურცლების წინა მხარე);
  • თარიღი, რომლითაც არ არის კარტატის მოქმედება, მითითებულია ყურის წინა მხარის ველში შემდეგში: წელი / თვე / დღე, მაგალითად: 01 / 02 / 19, კარნეტი ძალაშია 1 წელს.
 8. კარნეტში მითითებული ზოგადი სიის შეცვლა, დამატება და კორექტირება შეუძლებელია.
 9. ასლი აღებულია სათანადოდ შესრულებული კარნიდან, რომელიც ინახება ადრესატის მიერ წარმოდგენილ დოკუმენტაციასთან ერთად, სამი წლის განმავლობაში. 

მოთხოვნები, რომლებიც ATA კარნეტის მფლობელმა უნდა შეასრულოს

 1. აკრძალულია ATA კარნეტის საშუალებით იმპორტირებული პროდუქციის გაყიდვა. ჩამონათვალში შესული ყველა საქონელი უნდა დაიბრუნოს დასვენების დასრულების შემდეგ, რომლის პერიოდს განსაზღვრავს ჩანაწერი გამცემი საბაჟო სამსახურის მიერ. ამ შემთხვევაში, პროდუქციის ექსპორტისთვის განსაზღვრული თარიღი არ შეიძლება იყოს გვირილის ვადის გასვლამდე.
 2. კარნეტის მიმღები თანახმაა დაიცვას ყველა ის წესი, რომელიც დადგენილია ATA carnet– ის გამოყენებისთვის, ისევე როგორც დანიშნულების ქვეყნის საბაჟო სამსახურების მოთხოვნები. ამ დოკუმენტის მფლობელი იღებს საჭირო ნიშნებს შესასვლელთან / გასასვლელში. საბაჟო ნიშნის არარსებობა იწვევს დადგენილი გადასახდელების დაწესებას და სხვა გადასახდელების დაწესებას.
 3. კარნეტის მფლობელმა უნდა აკონტროლოს სასაზღვრო სამსახურების მიერ კარნეტების რეგისტრაციის წესების დაცვა.
 4. კარნეტის მფლობელი ვალდებულია ასოციაციას გაუწიოს ნებისმიერი ის ხარჯი, რომელიც მას შეიძლება გაეწიოს გარანტიების უზრუნველყოფის გამო.
 5. იმ შემთხვევაში, როდესაც, უცხო ქვეყნიდან გამგზავრებისთანავე, აღმოაჩინეს კარნეტის სიაში მოთავსებული საქონლის არარსებობა (გაფუჭების, ქურდობის, ქურდობის და ა.შ.), ისინი ავტომატურად ექვემდებარებიან საბაჟო გადასახადებს. იმ შემთხვევაში, თუ კარნეტი დაკარგულია, თქვენ უნდა დაუკავშირდეთ პოლიციას ან საბაჟო სამსახურს, რომ მიიღოთ შესაბამისი ინფორმაცია.
 6. მოქმედების პერიოდის დასრულებისას ან დაგეგმილი ოპერაციის დასრულების შემდეგ, კარნეტი უნდა დაუბრუნდეს გამცემ ორგანოს გადასამოწმებლად.
 7. გაცემის, დამუშავების ან განცხადების პირობების დარღვევის შემთხვევაში, საკითხები უნდა გადაწყდეს უცხოეთის საბაჟო ორგანოებთან, საბაჟო გადასახადის გადახდის შემთხვევაში.

რა აკონტროლებს საბაჟო ორგანოებს ATA კარნეტის შემოწმების დროს?

 1. დოკუმენტის მოქმედება მოქმედების პერიოდის განმავლობაში (ქვეპუნქტი) c) "ძალაშია / Valid jusq'au" ველი G კარნიტის საფარის წინა მხარეს;
 2. ATA კარნეტის გამოყენების ლეგიტიმურობა იმპორტირებულ პროდუქტებთან მიმართებაში;
 3. დოკუმენტის ყურის წინა ნაწილზე ყოფნა მიუთითებს ამ მდგომარეობაში მისი გამოყენების შესაძლებლობის შესახებ (ATA carnet– ის საფარის წინა საფარის ველი P) და ინსტრუქციები ATA carnet- ის საბოლოო მწვანე ფოთლის უკანა ნაწილში;
 4. პროდუქციის სიისა და დამატებითი ფურცლების სწორად შევსება და რეგისტრაცია;
 5. კარნეტის ფესვების და ცრემლსადენი ვაუჩერების რეგისტრაცია (მათში მოცემული მონაცემები უნდა დაემთხვას თანდართულ დოკუმენტაციაში მითითებულ მონაცემებს);
 6. იმპორტული საქონლის საბაჟო განბაჟებაზე ნიშნის არსებობა კარნეტის ყვითელ ხერხემალზე, რომელსაც აქვს ჩანაწერი ზედა ნაწილში - "ექსპორტირებულია" ან "ექსტეგრირებული ექსპორტიორი".
 7. კარნეტის რეგისტრაციის არსებული მოთხოვნების შესაბამისად, უფლებამოსილი საბაჟო მოხელე იღებს ასეთ დოკუმენტს.
ბოლო დრომდე, ATA კარნიტების გამოყენებით ტრანსპორტირებულ საქონელზე ინფორმაციის მიწოდება მხოლოდ ქაღალდზე იყო შესაძლებელი. ამ დიდად გართულებულმა საბაჟო პროცედურებმა მათ გრძივი ხასიათი მისცა და შეზღუდავდა საქონლის მოძრაობის კონტროლის შესაძლებლობას. პრობლემის მოგვარება იყო ATA კარნეტებზე მონაცემთა ელექტრონული ფორმით მიწოდება.

Alta-Soft– ის მიერ წარმოდგენილი ფორმა საშუალებას გაძლევთ შეიმუშავოთ კარნეტის xml ვერსია, დამატებითი პროგრამული უზრუნველყოფის გამოყენების გარეშე.

მარეგულირებელი და საკანონმდებლო ბაზა:

 • საბაჟო კონვენცია ATA კარნეტის შესახებ საქონლის დროებითი შემოტანისთვის 6 დეკემბრიდან 1961- მდე
 • კონვენცია 26 1990 ივნისის დროებითი შემოტანის შესახებ
 • რუსეთის ფედერაციის მთავრობის ნოემბრის 2 ბრძანება 1995, 1084 No. XNUMX "რუსეთის ფედერაციის შეერთების შესახებ საქონლის დროებითი შემოტანის შესახებ ATA გადაზიდვისა და დროებითი იმპორტის შესახებ"
 • 28.12.2012 რუსეთის ფედერალური საბაჟო სამსახურის ბრძანება 2675 No. XNUMX "სახელმძღვანელო ინსტრუქციის დამტკიცების შესახებ"
 • რუსეთის ფედერაციის ფინანსთა სამინისტროს ბრძანება 31.01.2017 No. 16н „საბაჟო ორგანოების კომპეტენციის დადგენის შესახებ, ATA კარნეტების გამოყენებით გადაადგილებულ საქონელთან საბაჟო ოპერაციების შესრულების შესახებ“ (შესწორებულია 31.01.2018 NNNXX- ის რუსეთის ფინანსთა სამინისტროს ბრძანებით)
 • რუსეთის ფედერაციაში გაცემული ATA carnet proforma ფორმა მოცემულია დანართში N 1; ... "
 • წყარო: რუსეთის ფედერალური საბაჟო სამსახურის ბრძანება 25.07.2007 N 895- დან (შესწორებულია 30.07.2012- ით) ”ATA კარნეტის გამოყენებასთან დაკავშირებით მეთოდოლოგიური რეკომენდაციების დამტკიცების შესახებ” (”” ATA Carnet- ის საბაჟო კონვენცია საქონლის დროებითი შემოტანისთვის ”,” კონვენცია დროებითი შემოტანის შესახებ ”) "(დაასკვნა სტამბულში 26.06.1990))
ჩვენ დაგეხმარებით საქონლის მოწყობაში კარნეტი ATA ვლადივოსტოკში.
Отправить запрос

კომენტარები (0)

შეფასებულია 0 – დან 5 – დან 0 ხმაზე დაყრდნობით
ჩანაწერები არ არის

დაწერე რამე სასარგებლო

 1. Სტუმარი.
გთხოვთ შეაფასოთ მასალა:
დანართები (0 / 3)
გაუზიარეთ თქვენი ადგილმდებარეობა
1 წლის 2021 ივლისიდან შეიცვლება იმ მოქალაქეების ქონების გადასახადის ადმინისტრირების წესი, რომლებიც ყველაზე მსხვილი გადამხდელები არიან.
00:15 19-05-2021 უფრო დეტალურად ...
საჭირო მონაცემები თან ერთვის ფედერალური საგადასახადო სამსახურის 14.05.2021 წლის 4 მაისის No. ЕА-15-XNUMX / წერილს.[ელ.ფოსტით დაცულია]
23:10 18-05-2021 უფრო დეტალურად ...
მინერალების მოპოვების გადასახადის დეკლარაციის გარე ფორმა, დამტკიცებული რუსეთის ფედერალური საგადასახადო სამსახურის ბრძანების No1 დანართით, დათარიღებული 08.12.2020 No KCh-7-3 /[ელ.ფოსტით დაცულია], ელექტრონული პრეზენტაციის XML ფორმატის 5.07 ვერსიაში ჩამოტვირთვის შესაძლებლობით.
22:36 18-05-2021 უფრო დეტალურად ...