პროდუქტის დასახელება VT კოდი საგარეო სავაჭრო საქმიანობა EAEU
1. აკუსტიკური ინფორმაციის საიდუმლო მიღებისა და ჩაწერის სპეციალური ტექნიკური საშუალებები:
8517 61 000
8517 62 000
8517 69 390 0
8517 69 900 0
8517 70 900 1
8518 30 950 0
8518 40
8523 49 450 0
8525 50 000 0
8525 60 000
8527
8529 10 390 0
2. სპეციალური ტექნიკური საშუალებები ფარული ვიზუალური დაკვირვებისა და ვიდეო ინფორმაციის ჩაწერისთვის:
ლინზები დისტანციური შესასვლელი მოსწავლის ("პინ-ხვრელი") 9002
9006 51 000 0
9006 52 000 9
9006 53 100 0
სატელევიზიო და ვიდეოკამერები, რომელთაგან მინიმუმ ერთი მახასიათებელია: შენიღბულია სხვა ფუნქციური დანიშნულების ობიექტებისთვის; დისტანციური შესასვლელი მოსწავლის ლინზების არსებობა ("პინ-ხვრელი") 8525 80
8517 61 000
8517 62 000
8517 69 390 0
8517 69 900 0
8523 49 450 0
8525 50 000 0
8525 60 000
8527
8529 10 390 0
8521
8523 51
3. სატელეფონო საუბრების სპეციალური ტექნიკური საშუალებები:
8517 61 000
8517 62 000
8517 69 390 0
8517 69 900 0
8525 50 000 0
8525 60 000
8527
8529 10 390 0
8519 81 510 0
8519 81 550
8519 81 610
8519 81 650
8519 81 750
8519 81 850
8523 51
8471
8517 61 000
8517 62 000
8517 69 390 0
8517 69 900 0
8523 29 310 1
8523 29 310 2
8523 49 250 0
8523 49 910 1
8523 51 910 1
8523 59 910 1
8523 80 910 1
8527
5. საფოსტო შეტყობინებებისა და ნივთების ფარული მონიტორინგის სპეციალური ტექნიკური საშუალებები 9022 19 000 0
6. სპეციალური ტექნიკური საშუალებები საგნების და დოკუმენტების საიდუმლო კვლევისთვის, მათ შორის პორტატული მცირე ზომის ფლუოროსკოპიული, რენტგენოგრაფიული და სატელევიზიო და რადიოგრაფიული მოწყობილობების ჩათვლით 9022 19 000 0
7. შენობების, მანქანებისა და სხვა საგნების საიდუმლო შეღწევისა და შემოწმების სპეციალური ტექნიკური საშუალებები:
საკეტი მოწყობილობების გახსნის საშუალებები 8301 70 000 0
პორტატული მცირე ზომის ფლუოროსკოპიული, რენტგენოგრაფიული და რენტგენოგრაფიული მოწყობილობა 9022 19 000 0
8526 10 000 9
8526 91
8471
8505 90 200
8517 61 000
8517 62 000
8517 69 390 0
8517 69 900 0
8523 29 310 1
8523 29 310 2
8523 49 250 0
8523 49 910 1
8523 51 910 1
8523 59 910 1
8523 80 910 1
8527
10. საიდუმლო იდენტიფიკაციის სპეციალური ტექნიკური საშუალებები 9019 10 900 9
11. სპეციალური ფსიქოლოგიური ფიზიოლოგიური რეაქციების ფარული რეგისტრაციის სპეციალური ტექნიკური საშუალებები 9019 10 900 9

რუსეთის ფედერაციაში, რუსეთის ფედერაციის უსაფრთხოების ფედერალური სამსახური (რუსეთის ფედერაციის უსაფრთხოების სამსახური) არის უფლებამოსილი ფედერალური აღმასრულებელი ორგანო, რომ კოორდინაცია გაუწიოს განაცხადებს ლიცენზიების გაცემის შესახებ და გასცეს სხვა ნებართვები სპეციალური ტექნიკური აღჭურვილობის იმპორტისთვის, რომელიც განკუთვნილია მესამე ქვეყნებთან ვაჭრობით ინფორმაციის ჩაფიქრებული მიღებისთვის.

ავიაკომპანიაში განაცხადეს, რომ იმ კატეგორიის მგზავრები, რომლებსაც ფრენის უფლება აქვთ მოქმედი შეზღუდვების შესაბამისად, მიიღებიან ტრანსპორტირებისთვის.
18:23 25-02-2021 უფრო დეტალურად ...
სარეიტინგო სააგენტოს National Credit Ratings შეფასებით, 2021 წელს რუსეთის ეკონომიკის ნელი აღდგენა საშუალებას არ მისცემს რუსეთის რკინიგზის დატვირთვის მოცულობებს ზრდისკენ.
15:29 25-02-2021 უფრო დეტალურად ...
ასევე, რეგიონიდან დაიწყო სამი ახალი ტიპის ექსპორტის პროდუქტის მიწოდება - PVC ფილმი, სილამაზის სალონების სახარჯო მასალები, თერმული წყალი.
15:26 25-02-2021 უფრო დეტალურად ...